JOGA – ucelený systém

V dnešnej modernej dobe sa joga už cvičí na mnohých miestach. Joga je súčasťou niektorých fitness centier, cvičí sa na pracoviskách, v rôznych jogových centrách . . . Vznikajú rôzne štýly a rôzne odvetvia jogy. Všetky tieto štýly, odvetvia vychádzajú z prastarého tradičného učenia jogy, ktoré prišlo z Indie. Väčšina z týchto nových moderných jogových štýlov je viac zameraná na cvičenie asán a hlavne na fyzické cvičenie. V úzadí sú ostatné prvky jogy, ktoré sú však taktiež dôležitou súčasťou celého učenia.

Ak má byť lekcia jogy kvalitná je vhodné ak obsahuje aj iné techniky okrem asán. Prichádzame následne k tzv. synergickému efektu keď jedna technika podporuje druhú.

Aké techniky to sú?

Relaxácia
Aby sa mohol plne prejaviť účinok jogových cvikov, je nutné sa naučiť správne uvoľňovať pred cvičením aj medzi jednotlivými cvikmi.

Pranajáma
Pránájáma je vedomé a voľné usmerňovanie dychu (prána = dych, kozmická energia + ájáma = kontrolovať, regulovať). Každým dychom prijímame nielen kyslík, ale aj pránu. Prána je oveľa viac než len dych. Prána je kozmická energia, sila vo vesmíre, ktorá tvorí, uchováva aj mení. Je základným prvkom života a vedomia. Prána sa nachádza aj v potrave.
Cieleným usmerňovaním prány v tele môžeme zlepšiť vitalitu, zbaviť telo jedov, zvýšiť odolnosť organizmu, získať vnútorný pokoj, dosiahnuť uvoľnenie i duševnú čistotu.
Podľa mytológie má každý tvor vopred určenú dĺžku života počtom dychov. Jogín si teda vedomým spomalením dychu predlžuje život.

Meditácia
Techniky meditácie nám pomáhajú k poznaniu, kontrole a rozvoju seba samého s cieľom zažiť a uskutočniť v sebe božské Ja (átmá).
V meditácii získavame duchovné poznanie (paravidjá). Na rozdiel od intelektuálneho poznania (aparavidjá) je toto poznanie večné a nemenné. Nedá sa ho naučiť a tiež nie je možné ho vyučovať;
Často si myslíme, že sa dobre poznáme, ale ak sa pozrieme do seba hlbšie, čoskoro sa ukáže, že mnohé o sebe ešte nevieme. Možno budeme prekvapení, koľko pekných a pozitívnych vlastností v sebe objavíme.

Súčasťou ucelených systémov sú tiež:

Bandhy
Bandha znamená niečo uzavrieť, zablokovať. Pri vykonávaní bandhy sa vedome zadržiava tok energie v niektorých častiach tela. Preto potom pri jej uvoľnení prúdi celým telom energia oveľa viac a silnejšie

Hathajogové krije
Hathajóga zahŕňa šesť očistných techník, šat krijí, alebo  šat kariem. Na Západe sa väčšinou priraďujú k hathajóze aj ásany a pránájáma, ktoré vlastne patria k rádžajóze.

 

Zdroj informácií: Systém Joga v dennom živote – Paramahans swámi Mahešvárananda