Domov

Vitajte.

Sme občianske združenie Centrum Santosha. OZ vzniklo za účelom podpory aktivít pre všestranný rozvoj osobnosti, s cieľom napomáhať človeku žiť plnohodnotný a spokojný život. Vedie ľudí k pozitívnej zmene životného štýlu, k aktívnej starostlivosti a zodpovednosti za svoje zdravie, zodpovednosti voči sebe, spoločnosti, prírode a životnému prostrediu.

Tieto ciele napĺňame najmä prostredníctvom jogových techník, vychádzajúcich z tradičného učenia jogy, prispôsobených potrebám súčasného človeka a spoločenskému a kultúrnemu prostrediu.

Cvičenia  jogy vedieme v Starej Turej, Novom Meste nad Váhom a okolitých dedinách. Cvičíme podľa systému Joga v dennom živote. Okrem toho organizujeme stretnutia priateľov prirodzenej rastlinnej (tzv. živej) stravy a rôzne ďalšie prednášky a semináre v oblasti  zamerania občianskeho združenia.

Santosha je slovo zo sanskritu a znamená vnútorná spokojnosť. Je to stav, pre ktorý sa dobrovoľne môžeme rozhodnúť. Je len na nás, či budeme spokojní a šťastní. Bez ohľadu na to, čo sa deje okolo. Celý život sa ženieme za niečim, čo nás natrvalo uspokojí, ale akosi to nevieme nájsť, hľadáme znova a znova. Spokojnosť môže vychádzať len z vnútra a nik ani nič z vonkajšieho sveta nám ju nedá.