O nás

Informácie o našom občianskom združení nájdete na úvodnej stránke www.santosha.sk

Volám sa Radovan Líška.

V centre Santosha sa venujem poradenstvu vo výžive a cvičeniam jogy.  Alternatívne sa stravujem vyše 10 rokov. Dlhú dobu to bola čistá vitariánska strava, v dnešnej dobe je to skôr vegánska strava s vysokým podielom čerstvého ovocia a zeleniny.
Osobné skúsenosti som sa rozhodol zastrešiť aj vzdelaním v oblasti poradenstva vo výžive. Mojim lektorom bol jeden z najlepších poradcov pre výživu v Česku a na Slovensku pán Mgr. Martin Jelínek. Absolvoval som u pána Jelínka polročný kurz Poradcu pre výživu a suplementáciu a mesačný kurz Poradca v športovej výžive. Tieto kurzy mi pomohli ešte hlbšie nazrieť do problematiky stravovania a posunuli ma zase o niečo ďalej.

Moje skúsenosti a vedomosti by som rád predal ďalej medzi ľudí a pomohol im tak dosiahnuť vytýčený  cieľ. Vzájomná spolupráca je pre mňa vnútorným obohatením a rozvíja moje skúsenosti. Pomáhame si tak navzájom.

Teším sa na spoluprácu s Vami.

Radovan


Volám sa Eva Líšková.

V centre Santosha vediem skupinové a individuálne kurzy jogy podľa systému Joga v dennom živote, jogu pre tehotné a individuálne cvičenie.

K individuálnej terapii pristupujem komplexne. Fyzioterapia je neustály proces vzájomnej spolupráce človeka s terapeutom a spoločné hľadanie optimálneho fungovania pre daného človeka. Najradšej k práci pristupujem podľa učenia Fyzioterapie funkce Bc. Clary Lewitovej, ktorá ma veľmi oslovila a svojim prístupom mi ukázala nový rozmer a zmysel v tejto krásnej práci.

V práci využívam rôzne metódy a prístupy podľa aktuálnej potreby daného človeka. Rada a často pracujem s metódou SPS systém podľa MUDr. Smíška.

Joge sa venujem od roku 2009. Od roku 2011 vediem skupinové kurzy ako cvičiteľka podľa systému Joga v dennom živote.

Vyštudovala som bakalárske štúdium fyzioterapie na UCM IFBLR v Piešťanoch a magisterské na SZU v Bratislave.

Jogu a fyzioterapiu možno krásne prepojiť. V tejto práci vidím veľký zmysel, naplnenie a svoje poslanie.

Eva