Joga pre tehotné

tehu joga

Prečo cvičiť jogu v tehotenstve?

  • výborný spôsob relaxácie a zvládania stresových podnetov
  • nácvik vedomého uvoľnenia a dychu
  • nácvik schopnosti vnímať svoje telo, pocity a potreby a adekvátne na ne reagovať
  • prehĺbenie kontaktu so sebou samou a s vašim dieťatkom
  • minimalizovanie alebo odstránenie typických problémov (bolesti chrbta, kĺbov, opuch nôh…)
  • celkové zlepšenie psychickej a fyzickej pohody
  • kontakt s ďalšími tehotnými ženami s možnosťou zdieľania a inšpirácie
  • vedomejšie prežívanie samotného tehotenstva a pôrodu

Cvičenie vás tak celistvo pripravuje na čo najprirodzenejšie a najlepšie zvládnutie samotného pôrodu. V cvičení je vhodné pokračovať aj po pôrode.

Pre koho je tehotenská joga vhodná?

Ak je žena zdravá, môže sa naďalej venovať pohybovým aktivitám, je to dokonca žiadúce. Je len nutné tieto aktivity rozumne prispôsobiť vzhľadom na iný stav.

Cvičiť môžu ženy, ktoré už jogu v minulosti cvičili ako aj úplné začiatočníčky. Ak však nemáte s jogou žiadne skúsenosti, odporúčame začať až od 14. týždňa a vždy po porade s vašim lekárom.

Pri rizikovom tehotenstve alebo iných zdravotných problémoch sa cvičenie v skupinke neodporúča. Ak však máte záujem cvičiť, odporúčame individuálnu konzultáciu, na ktorej na základe konzultácie s lekárom preberieme, ktoré jogové techniky môžete bez obáv cvičiť. Môžeme sa dohodnúť aj na individuálnych hodinách u vás doma alebo v jogacentre v Starej Turej.

Podmienkou účasti na hodine je podpis, ktorým žena potvrdí, že sa zúčastňuje kurzu na vlastnú zodpovednosť a po porade so svojim lekárom.

Ako hodina jogy pre tehotné prebieha?

V úvode začíname s asi 10 minútovou relaxáciou v polohe v ľahu, ktorá je vám osobne najpríjemnejšia. Učíme sa vnímať vlastný dych a telo a vedome pracovať na jeho uvoľnení. Následne pokračujeme samotným cvičením. Cvičíme najmä sarva hita ásany (cvičenia vhodné pre všetkých), ktoré dopĺňame o špecifické ásany vhodné obzvlášť v tehotenstve.

Špeciálnu pozornosť venujeme cvikom, ktoré sú zamerané na oblasť panvového dna, jeho precítenie, uvoľnenie aj posilnenie.

Medzi jednotlivými cvičeniami sa vsúvajú krátke relaxácie na precítenie účinku daného cvičenia. V závere sa opäť venujeme relaxácii, následne dychovému cvičeniu a hodinu ukončujeme krátkou meditáciou, uvedomením si svojej prítomnosti tu a teraz.

Do skupinky je možné pridať sa kedykoľvek, cviky sú vždy prispôsobené zloženiu skupinky a určite to zvládnete 😉

Kde cvičíme?

V Novom Meste nad Váhom  v centre Hájovkár. V prípade záujmu je možné otvoriť kurz aj v Starej Turej v jogacentre.

Bližšie informácie poskytneme telefonicky alebo e-mailom.

Cena

Cvičíme v malej skupinke 1 až 3 žienCena 18 € sa rozdelí medzi počet žien na cvičení (6 €  na osobu pri cvičení v trojici, 9 € na osobu vo dvojici).