Kategória: Eva Oriňáková – blog

O (a)teizme

Medzi ateistom a teistom nie je žiaden rozdiel. Obaja žijú v určitej predstave, presvedčení, viere. Obaja majú v centre záujmu Boha. A je jedno, či ho uznávajú alebo popierajú. Ak Boh je, tak jednoducho je, netreba tomu veriť, je to holý fakt. Nie je o čom diskutovať. Kvetinku vidíte pred svojimi očami a nenapadne vás prehlásiť, že kvetinka podľa vás existuje. Každý ju vidí....

Kto nás zraňuje?

„Tri veci nemôžeš vrátiť späť: čas, ktorý uplynul, šíp, ktorý si vystrelil a slovo, ktoré si vyslovil. Vo svojom srdci zváž preto dôkladne každé slovo, ktoré chceš vysloviť a starostlivo si premysli každý skutok, ktorý máš vykonať“.                               Višvaguru Mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda Ak sa v našom živote stane alebo deje niečo, s čím by...