Aktuálne kurzy jogy Stará Turá

Cvičenie vonku v momentálnom období „korona“ obmedzení

Podľa najnovších usmernení hlavného hygienika SR  môžeme cvičiť vonku na športoviskách za špeciálnych podmienok.

Preto v Starej Turej od 27.4. 2020 budeme cvičiť podľa tohto rozpisu:

Pondelok  16:00 – 17:00     a     17:15 – 18:15

Streda       16:0017:00     a     17:15 – 18:15

Nedeľa      10:00 – 11:00

Cvičiť budeme v areáli futbalového štadióna na, prípadne pri tréningovom ihrisku. Ak by ste nevedeli kde: vojdete bránkou do futbalového areálu, pôjdete smerom vľavo, až prídete k tréningovému ihrisku.

Cvičiť môžeme v skupinke maximálne 5 ľudí (plus cvičiteľ), preto bude nutné sa na termín vždy deň vopred prihlásiť SMS-kou na Evkine číslo 0911 793 778. V prípade, že nebudete môcť prísť na rezervovaný termín, odhláste sa prosím, aby sme miesto ponúkli ďalšiemu záujemcovi.

Cena za cvičenie je 4 EUR.

Bude potrebné dodržať nasledovné podmienky:

– príďte prosím s rúškom na tvári, zložíme si ho, až keď si každý nájde miesto a hodina začne

-prineste si vlastnú podložku (žiadne nebudú na požičanie)

-odstup počas celého cvičenia udržíme minimálne 2 metre od seba

Ďakujeme a tešíme sa na vás 🙂 Ak máte nejaké ďalšie otázky, kontaktujte nás mailom na info@santosha.sk alebo telefonicky. 

Evka a Radovan