Medzinárodný deň jogy 2018 Stará Turá

Dvadsiaty prvý jún bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov za Medzinárodný deň jogy a strediská Jogy v dennom živote na celom svete poskytnú v tento deň a/alebo počas predchádzajúceho alebo nasledujúceho víkendu bezplatné jogové hodiny, aby mohli ľudia osobne zažiť niekoľko z mnohých prínosov jogy na zdravie tela, mysle a duše, a za účelom názornej ukážky ako Joga v dennom živote ponúka ľuďom jasnú cestu k dobrému zdraviu, hlbšiemu uvedomeniu, porozumeniu, harmónii a mieru.

V Starej Turej vás pri tejto príležitosti pozývame na hodinu jogy, zorganizovanú vrámci festivalu Divné veci v sobotu 23. júna.

 

Joga má schopnosť zmeniť stav sveta

Mier začína vo vlastnom srdci. Aby sme videli mier v našom svete, musíme najprv zistiť, že jeho zdroj je v každom z nás a že každá jedna z našich myšlienok sa niekedy nejakým spôsobom prejaví, podľa zákona karmy žneme, čo sejeme. Takže prvým krokom, ako zmeniť svet, je zmeniť seba samého.

Prostredníctvom pravidelnej jogovej sádhany môžeme prebudiť energetické centrá v tele, ktoré uskladňujú a tvoria všetky negatívne a pozitívne životné skúsenosti. Aby sme mohli ovládnuť samých seba, musíme najprv ovládnuť tieto energetické centrá, čo znamená porozumieť im. Každá čakra má svoje vlastné tendencie a schopnosti. Všetok emocionálny zmätok, hnev, zatrpknutosť, pocity viny a strachu možno uvoľniť prostredníctvom jogových techník, ktoré keď sa cvičia správne, uvedomele a podľa náležitých pokynov nás môžu viesť k prekročeniu všetkého trápenia, či už telesného alebo duševného, a k zažívaniu kladnejších pocitov v našom dennom živote.

Cvičením meditácie môžeme nakoniec prekročiť bolesť a utrpenie, naučíme sa chápať ostatných a rozvinúť schopnosť vidieť veci z ich perspektívy. Zažívame pokoj, súcit a vďačnosť. Prostredníctvom meditácie sa nakoniec pozrieme do svojho vnútra, kde objavíme všetky odpovede, ktoré sme hľadali.

Takže prostredníctvom jogových cvičení uvoľníme dojmy uložených emócií, nazbierame čerstvú energiu, uzdravíme telo a zlepšíme všetky jeho funkcie a meditáciou na anáhata (srdcovú) čakru môžeme prebudiť súcit a pokoru, čo nám umožní obmedziť impulzy hnevu, strachu a depresie.

Zdravý človek vytvára zdravú rodinu, zdravá rodina znamená zdravú spoločnosť a zdravá spoločnosť vedie k zdravému národu – týmto spôsobom prispieva joga, človekom po človeku, k svetovému mieru, trvalej udržateľnosti a predovšetkým k našej vnútornej slobode.

Výňatky z prednášok Višvagurudžího paramhansa Mahéšvaránandu